نوزدهمین کنگره سالیانه پزشکی هسته ای ایران- اخبار کنفرانس
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 جهت دیدن برنامه اینجا را کلیک فرمایید

 

 

 چکیده مقالات می بایدشامل 1- مقدمه و هدف 2- روش کار 3-نتایج 4- نتیجه گیری نهایی 5- کلمات کلیدی باشد.

 

 

 کارگاه آموزشی

  کارگاه آموزشی به مدت زمان تقریبی نیم تا یک ساعت، با موضوع " انفورماتیک تصویربرداری پزشکی هسته ای و تصویربرداری هایبرید " (Nuclear Medicine and Hybrid Imaging Informatics” شامل موارد ذیل روز پنج شنبه ازساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در سالن کنفرانس برگزا ر خواهد شد

  1 . فرمت تصاویر پزشکی (DICOM)

  2 . استخراج، بازیابی و مشاهده اطلاعات تصاویر DICOM در محیط MATLAB

  3 . اطلاعات ذخیره در Header تصاویر DICOM

  4 . مشخصات موجود در Header تصاویر PET و SPECT

  5 . مشخصات موجود در Header تصاویر SPECT/CT و PET/CT

  6 . نحوه آنالیز و آرشیو تصاویر پزشکی هسته ای و هایبرید

  7 . ارتباط سیستم های پزشکی هسته ای با PACS

  8 . محدودیت های موجود و افق های آینده در خصوص انفورماتیک تصاویر Hybrid Imaging

  9 . پرسش و پاسخ

نشانی مطلب در وبگاه نوزدهمین کنگره سالیانه پزشکی هسته ای ایران:
http://85.185.231.64/icnm2015/find.php?item=1.55.10.fa
برگشت به اصل مطلب