سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان
The 7th iranian congress of pediatrics endocrinology and metabolism
هفتمین همایش سراسری بیماریهای غدد و متابولیسم کودکان
The congress on client and care faculty of nursing & midwifery
همایش سراسری مراقبت و مددجو دانشکده پرستاری و مامایی همدان
The 3th symposium of iranian academy of periodontology hamedan university of medical sciences
سومین سمپوزیوم انجمن علم پریودنتولوژی ایران-همدان
4th.iranian congress of trace elements
چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران
The international congress of iranian neurosurgeons
کنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب ایران
19th iranian congress of nuclear medicine
نوزدهمین کنگره سالیانه پزشکی هسته ای ایران
The first national festival of avicenna medicine
اولین جشنواره ملی طب بوعلی سینا
1th annual congress of orthopaedics
اولین سمینار سراسری سالیانه ارتوپدی ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی همدان


Powered by www.yektaweb.com